Caribé Pla Pla

autoedició d'una rondalla familiar, Any 2004.