Hotel

Il·lustracions per l'empresa La Agencia de Menorca per la promoció d'un hotel i espai d'events a l'illa.