La sèrie "com rega" és del desembre del 2018, són 32 acudits a partir de la mateixa situació quotidina, regar una flor.