Submarí Lila

Portada per la revista de la Cooperativa d’Ensenyament Submari Lila. Lleida, 2017.